XLVI SESJA 2018-03-22

Najwięcej kontrowersji wzbudził projekt uchwały podziału Miasta na okręgi wyborcze.

Uchwała zakłada podział Miasta na 4 okręgi wyborcze. W trzech okręgach będzie wybieranych po 5 radnych, natomiast w jednym okręgu 6 radnych. Zmiana podyktowana jest zmianą ustawy o Kodeksie wyborczym.

Podczas wyborów w 2006, 2010 roku radni byli wybierani w wielomandatowych okręgach wyborczych. W 2014 roku wybieraliśmy radnych w okręgach jednomandatowych. W roku 2018 ustawa obliguje powrót do wybierania radnych w okręgach wielomandatowych (tzw. proporcjonalny system wyborczy).

Podział na okręgi według ustawy pozwala na łączenie w okręg całe osiedla (nie można części osiedla umieścić w jednym okręgu i drugiej części w innym).

W moim przekonaniu ostateczna wersja przyjęta przez Radę Miasta dzieli okręgi w taki sposób, aby możliwie podobna ilość mieszkańców wybierała tą samą ilość radnych.

Tomasz Szczepanik