XLV SESJA 2018-02-22

Podczas sesji złożyłem interpelację dotyczącą upłynnienia ruchu w rejonie skrzyżowania Mickiewicza, Legionów oraz Blich, przy rondzie „pod Drukarnią”, skrzyżowania „pod Dukatem” (szczegóły tutaj).

Podczas sesji przyjęto m.in. uchwały dotyczące:

– wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w kwocie 485 211,11 złotych na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Chopina 13;

– przyjęto „Program ochrony środowiska dla Miasta Gorlice na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”;

– zmian w budżecie pozwalających między innymi na przebudowę ulicy Blich, Łokietka, wykonanie stref odpoczynku dla dorosłych i dzieci, budowę placu zabaw przy ul. Azaliowej, dokończenie placu zabaw przy ul. Słowackiego, przebudowę budynku Ratusza, przebudowę boiska i budowa parkingu przy MZS nr 6, budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Kochanowskiego, budowę terenu wokół budynku przy ul. Kołłątaja 4, budowę dwóch Otwartych Stref Aktywności przy strefie OSiRu oraz Osiedla Łęgi.