Wprowadzenie do programu dla Gorlic

Szanowni Państwo,

We czwartek podczas debaty przedstawię Program Skutecznego Rozwoju Gorlic.

Powodzenie realizacji programu zależy także od przedstawicieli w Radzie Miasta radnych sprzyjających takim rozwiązaniom. Jeśli Państwo akceptujecie Skuteczny Rozwój Gorlic zawarty w moim programie, proszę także o wybór przedstawicieli do Rady Miasta i Rady Powiatu kandydatów Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej, wśród których nie brakuje doświadczonych samorządowców i fachowców w wielu dziedzinach ważnych z punktu wiedzenia rozwoju Miasta.

Przygotowując ten program, rozmawiałem z wieloma osobami. W efekcie tych rozmów wyodrębniłem najważniejsze zagadnienia, jakie występują obecnie w naszym mieście i jakie należy podjąć działania aby zapewnić rozwój Gorlic na przyszłość.

W minionym systemie Gorlice jak na swoją wielkość były bardzo dużym ośrodkiem przemysłowym dającym pracę nie tylko Gorliczanom, mieszkańcom powiatu gorlickiego ale również sąsiednim powiatom.

Po przemianach 1989 r. zaczęły podupadać gorlickie zakłady przemysłowe: Fabryka Maszyn „Glinik”. Rafineria Nafty „Glimar”, Polmo i inne, co spowodowało utratę miejsc pracy oraz wyprowadzki i wyjazdy z Gorlic za pracą nie tylko młodych mieszkańców.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat liczba mieszkańców naszego miasta zmniejszyła się o 3,6 % a przeciętny wiek mieszkańca Gorlic jest obecnie wyższy od mieszkańca Polski.

Kolejne turbulencje w gorlickich zakładach pracy powodowały, że zmniejszały się dochody naszych mieszkańców i w związku z tym również dochody miasta.

Tak np. w 2005 r. w dochodach na mieszkańca zajmowaliśmy na 260 miast powiatowych 36 miejsce,  w 2017 było to z kolei 213 miejsce w rankingu pisma samorządowego „Wspólnota” (a w 2015 r. było to nawet to 250 miejsce).

Przez ostatnie dwadzieścia lat ilość pracujących mieszkańców Gorlic zmniejszyła się ok, 4,5 tys. gdy np. w o połowie mniej licznej Limanowej, w tym samym czasie ilość osób pracujących zwiększyła się o 700.

Ilość pracujących na 1000 tys. mieszkańców wynosi obecnie w Gorlicach 332 osoby, podczas gdy w Limanowej 452.

Na szczęście dzisiaj rysują się lepsze perspektywy na przyszłość. Właścicielem Fabryki Maszyn „Glinik” został największy inwestor w Polsce, w dziedzinie maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego.

Rozwijają się też inne firmy takie jak TLC, Severt, Stemik Klęczany, który wybudował zakład nr 2 w Gliniku. Mniejsze firmy także stawiają na rozwój.

Kuźnia Glinik pozyskała w ramach innowacyjnej gospodarki kilkadziesiąt milionów na automatyczną linię kłucia. Dziś rozwijające się firmy zaczynają mieć problemy w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego też niezbędna jest bliska współpraca z gorlickimi przedsiębiorcami dla rozwoju ich firm, dla zapewnienia im wykwalifikowanych pracowników, którzy tu w Gorlicach będą mogli znaleźć zatrudnienie za godziwe wynagrodzenie. Ta współpraca zapewni lepsze rezultaty poprzez efekt synergii w ramach Związku Gmin Ziemi Gorlickich i razem z samorządem powiatowym.