Tarcza ochronna dla gorliczan

W przededniu niecodziennej sesji RM, bo prowadzonej w sposób zdalny, w imieniu Klubu Radnych MRS Ziemi Gorlickiej złożyłem wniosek do Burmistrza o przeanalizowanie możliwości pomocy dla gorliczan pod nazwą „Tarcza ochronna dla gorliczan”. Treść wniosku prezentuję poniżej:

W związku z trudną sytuacją wielu gorlickich firm i rodzin wywołaną ogłoszeniem stanu epidemii zwracamy się w imieniu Klubu Radnych Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej o przygotowanie kompleksowego programu „Tarcza ochronna dla gorliczan”. Z wielką troską patrzymy na sytuację związaną z ograniczeniem życia społecznego, które dotyka szczególnie przedsiębiorców i może odbić się także na sytuacji ekonomicznej pracowników zatrudnianych przez firmy. Dziś nikt nie wie, w jakim stopniu sytuacja ta dotknie mieszkańców naszego miasta, dlatego w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” wnioskujemy o przeanalizowanie, jakie formy pomocy dla gorliczan Miasto Gorlice jest w stanie zaoferować, aby ewentualne skutki ekonomiczne były jak najmniej dotkliwe

Oprócz ustalenia darmowego parkowania w Mieście czy ulgi w opłacie czynszu dla przedsiębiorców zaproponowanych przez Burmistrza, wskazujemy pod rozwagę następujące możliwości:

– umorzenie opłat za wynajem lokali z zasobu Miasta przedsiębiorcom, którzy z powodu stanu epidemii znacząco ucierpieli finansowo;

– umorzenie opłat za wynajem mieszkań z zasobu Miasta mieszkańcom, którzy z powodu stanu epidemii utracili pracę lub ich dochody znacznie się zmniejszyły;

– umorzenie podatku od nieruchomości przedsiębiorcom posiadającym własne nieruchomości w Mieście Gorlice, którzy z powodu stanu epidemii znacząco ucierpieli finansowo;

– umorzenie podatku od nieruchomości mieszkańcom posiadającym własne nieruchomości w Mieście Gorlice, którzy z powodu stanu epidemii utracili pracę lub ich dochody znacznie się zmniejszyły;

– środki, które miały zostać przeznaczone na obchody dni Gorlic przeznaczyć na zakup środków medycznych dla szpitala, jeśli jego sytuacja się pogorszy;

Jesteśmy gotowi włączyć się w prace nad pakietem pomocowym. W trudnych chwilach musimy sobie pomóc nawzajem. Wiemy, że taka pomoc może chwilowo wpłynąć na budżet Miasta, ale bez pomocy naszym mieszkańcom, którzy poprzez swoją pracę mają swój udział w zasilaniu kasy miejskiej przez różnego rodzaju opłaty i podatki, sytuacja budżetowa może się okazać dużo gorsza na lata.

Z poważaniem
Klub MRS
Jolanta Dobek
Lucyna Jamro
Tomasz Szczepanik