Single track zostanie wybudowany zgodnie z planem?

Zwrócili się do mnie zaniepokojeni mieszkańcy informujący o tym, że istnieje zagrożenie wykonania zadania z budżetu obywatelskiego w takiej formie jaka była poddana pod głosowanie. Chodzi o projekt dotyczący budowy ścieżki rowerowej typu singletrack na Górze Cmentarnej.

Pełna treść wniosku poniżej:

„Zwracam się z prośbą w imieniu pomysłodawców zadania do projektu budżetu obywatelskiego oraz 924 osób, które zagłosowały na ten projekt o przeanalizowanie i realizację tego zadania zgodnie z jego założeniami.

Projekt przeznaczony do realizacji w 2020 roku dotyczący budowy ścieżki rowerowej typu singletrack i zręcznościowej ścieżki rowerowej na Górze Cmentarnej zakładał lokalizację inwestycji na pięciu działkach o numerach: 768/3 (ok. 0,60 ha), 767 (ok. 0,57 ha), 719/1 (ok. 0,39 ha), 719/2 (ok. 0,93 ha), 717/1 (ok. 0,29 ha). Z informacji mi przekazanych Miasto planuje zrealizować projekt tylko na trzech działkach (719/1, 719/2, 717/1), co oznacza, że inwestycja zostanie zlokalizowana na obszarze o prawie połowę mniejszym niż projekt, na który głosowali mieszkańcy.

 

Tak znaczne ograniczenie powierzchni obniża możliwość wykorzystania potencjału miejsca na tego typu atrakcję o 50-80% oraz znacząco obniża jakość proponowanej inwestycji. Jednym z założeń projektu było wykorzystanie ścieżki rowerowej dla mieszkańców a także dla turystów. Jeśli jedyną przeszkodą do pełnego wykorzystania wyżej wymienionych działek pozostaje zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, to w ramach kompetencji Rady Miasta Gorlice, biorąc pod uwagę interes społeczny, można taką procedurę przeprowadzić. Uważam, że skoro projekt został pozytywnie zakwalifikowany do głosowania przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego, na czele którego stoi Burmistrz Miasta Gorlice, Pan Rafał Kukla, to powinien on zostać zrealizowany zgodnie z pierwotnymi założeniami.

Warto spożytkować kwotę 300 000 zł przeznaczoną na realizację projektu tak, by móc z niego wykonać inwestycję służącą w pełni mieszkańcom, która równocześnie zyska rangę produktu turystycznego.”