IX SESJA 2019-06-27

15 czerwca odbyła się Międzynarodowa konferencja z cyklu „Europa Karpat” z udziałem Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego. Pytałem obecnego na tym spotkaniu zastępcy burmistrza Łukasza Bałajewicza były omawiane możliwe inwestycje w naszym mieście czy powiecie, czy może zapadały jakieś decyzje dotyczące połączenia Gorlic z Via Carpatia lub z innym węzłem komunikacyjnym.

Od zastępcy burmistrza dowiedzieliśmy się, że była mowa o ochronie środowiska oraz o drodze Via Carpatia, ale na dzień dzisiejszy nie można jeszcze mówić o jej dokładnym przebiegu, ponieważ na tą chwilę podejmowane są starania o pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej.

Podczas tej sesji po raz pierwszy w historii samorządu w Polsce odbyło się przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Miasta za 2018 rok. Rada, jako organ kontrolny podejmuje uchwałę o udzielenie wotum zaufania. Zatem radni przed podjęciem uchwały uczestniczyli w debacie nad wspomnianym raportem.

Zabierając głos zwróciłem uwagę na fakt, że przy gospodarowaniu finansami miasta widać oszczędność i gospodarność. W tym miejscu dziękuję także pani skarbnik, która mimo obiekcji kilku osób co do jej osoby przed wyborem na to stanowisko świetnie sprawdza się w swojej roli.

W ubiegłym roku kolejne części miasta zostały objęte monitoringiem wizyjnym. Pragnę zwrócić po raz kolejny uwagę, że sam monitoring bez nadzoru 24 na dobę nie spełni funkcji zapobiegawczych różnym zdarzeniom czy szybkim reakcjom na takie zdarzenia, lecz będzie jedynie ewentualnym dowodem np. w sprawie aktu wandalizmu, jeśli kamera uchwyci ten czyn.

W infrastrukturze drogowej z raportu o stanie miasta wynika, że ok. 90% dróg to drogi asfaltowe.

Z 88,356 km dróg publicznych gminnych stan tych dróg przedstawia się następująco:

Stan dostateczny czy zły na koniec 2018 r. dotyczy ponad 60% dróg.

Pamiętajmy, że stan ulic czy precyzyjnie jezdni nie dotyczy tylko kierowców, ale także pieszych, którzy są narażeni na kałuże zalegające na jezdni ale także korzystają razem pojazdami z jezdni na wąskich drogach, przy których nie ma chodników.

Stan dróg przez ostatni rok poprawił się o ok. 5%, ale jest jeszcze wiele spraw do zakończenia:

– choćby ciągnący się jeszcze od końca kadencji burmistrza Kochana remont ulicy Łokietka;

– od kilku lat sprawa remontu ulicy Rzeźniczej i Ogrodowej;

Mam nadzieję, że w tym roku te inwestycje zmierzać będą do szczęśliwego finału, ponieważ za rok będziemy debatować właśnie o wykonaniu lub niewykonaniu między innymi tych dróg – są przecież w trakcie realizacji.

Dlatego proszę o kierowanie tych inwestycji do finału.

Burmistrz Rafał Kukla otrzymał wotum zaufania a nieco później absolutorium.

W późniejszej części sesji podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 2” – dla części działki przy ul. Władysława Łokietka.

Przy okazji tej uchwały chciałbym zwrócić uwagę Wysokiej Rady na konsekwencje zmian działek rolnych na budowlane. Takie zmiany są potrzebne i trzeba się cieszyć, że istnieje chęć budowy domów w Gorlicach, tak się rozwija każde miasto, ale za tym muszą iść dalsze kroki Rady Miasta, czy Burmistrza a mianowicie odpowiednia infrastruktura drogowa i odwodnieniowa. Ten przykład pokazuje dla działek sąsiadujących z terenem, który dziś w ramach tej uchwały jest zmieniany, że budowa domu i dojazdu do nowego obiektu bez utworzenia odpowiedniego odwodnienia powoduje zalewanie sąsiednich działek czy dróg gminnych, które są niszczone przez nadmiar deszczu. Do momentu, gdy nie było budynków, nawet ulewne deszcze wchłaniane były w ziemię, natomiast zawsze zabudowując teren zwiększa się ilość wody, którą trzeba odprowadzić. Mam zatem nadzieję, że podczas corocznego  przeglądu ulic zwrócicie Państwo radni uwagę na konieczność budowania odwodnienia, choćby w postaci fosy, tam gdzie to możliwe i konsekwentnie będziemy przeznaczać na to fundusze. Podsumowując: dobrze, że odralniamy działki na budowę domów jednorodzinnych, ale za tym muszą iść konsekwentnie pieniądze na odpowiednią infrastrukturę także tą związaną z odprowadzeniem wody.

„TERESKA” NA RYNEK -INTERPELACJA VII SESJA 2019-04-25

Podczas ostatniej sesji w imieniu klubu radnych Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej (potocznie nazywanym MRS) po wsłuchaniu się w głosy mieszkańców dotyczących przeniesienia „Tereski” na Rynek oraz wyglądu fontanny na Rynku postanowiliśmy przedstawić propozycję o następującej treści:

„Po remoncie płyty Rynku pomnik „Tereski” został przeniesiony na Plac Dworzysko. Decyzja ulokowania „Tereski” w nowym miejscu spotkała się z różnymi komentarzami, choćby z powodu zmarginalizowania jej do funkcji ujęcia wody, podobnie jak zrealizowana wizja projektanta fontanny na Rynku. Wszystko wskazuje na to, że z roku na rok przybywa zwolenników przeniesienia „Tereski” z powrotem na Rynek oraz przebudowy fontanny, która przez wielu nazywana jest „sarkofagiem”. Po wielu rozmowach z mieszkańcami wnioskuję o rozważenie propozycji przeniesienia „Tereski” na Rynek i postawienia jej na obecnej fontannie, która mogłaby stanowić dla pomnika postument oraz umożliwi podłączenie wody do pomnika Tereski.”

Nasz pomysł zwizualizowała Gazeta Gorlicka.

Informacja zwrotna od Burmistrza Rafał Kukli daje nadzieję na powodzenie tej propozycji. Obecnie Urząd Miejski oczekuje na ofertę projektanta rewitalizacji Starówki określającą koszty projektu i możliwości techniczne przeniesienia pomnika na płytę Rynku.

zdjęcia: Gazeta Gorlicka

INTERPELACJA VI SESJA 2019-03-28 Kłęby dymu nad gorlickimi osiedlami

W ostatnim czasie wielu mieszkańców zaniepokojonych czarnymi kłębami dymu wydobywającymi się z kominów fabryk graniczących z Osiedlem Młodych i Chopina oraz czarnym pyłem osadzającym się przy oknach czy ubraniach suszonych na balkonach zwracało się do nas z interwencją. Zjawisko można zaobserwować szczególnie w nocy lub nad ranem. Prosimy zatem o odpowiedź na pytanie:

– czy taki stan rzeczy jest czymś normalnym w związku z sąsiedztwem fabryk?

– czy były wykonane badania emisji spalin i pyłów unoszących się z kominów tych fabryk a jeśli tak to czy emisja przekracza dopuszczalne normy?

– czy emisja tych spalin i pyłów zagraża zdrowiu i życiu ludzkiemu?

Odpowiedź, jaką dostaliśmy za pośrednictwem Burmistrza od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie delegatura w Nowym Sączu nie rozwiewa wątpliwości mieszkańców.

Inspektorat informuje, że w latach 2017-2018 odbyły się planowe kontrole w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza w zakładach: Cemal, Glass-Mal Bis, Elektrociepłownia Gorlice, Forest Gorlice, Interbet, Kuźnia Glinik, „ROCKFIN”, „Izolacja-Matizol”. Kontrola obejmowała sprawdzenie czy podmiot posiada uregulowany stan formalnoprawny tj. decyzję udzielającą pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza lub czy stan faktyczny zastany w trakcie kontroli jest zgodny z zapisami posiadanych decyzji. W jednym przypadku w zakładzie Forest Gorlice (kontrola 09-06-2017 do 23-06-2017) wykazano naruszenie warunków posiadanego pozwolenia przez zmieniony skład i ilość emitowanych substancji oraz pojawienie się nowych źródeł emisji zanieczyszczeń. Wydano wówczas zalecenia pokontrolne i spółka poinformowała pismem z 31-07-2017 o przedłożeniu Staroście Gorlickiemu materiałów niezbędnych do zmiany posiadanego pozwolenia.

WIOŚ informuje, że zakłady o możliwie znaczącym oddziaływaniu na środowisko zlokalizowane na wskazanym obszarze Miasta ujęte są w rocznych planach kontroli i kontrole są przeprowadzane systematycznie. Do planu kontroli WIOŚ zostaną włączone gorlickie zakłady zgodnie z wnioskiem pod kątem przeprowadzenia w nich kontroli przestrzegania przepisów w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza.

Jak widać z informacji od WIOŚ wiadomo, że odbywały się planowane kontrole. Ciekawe jakby wypadły kontrole nieplanowe szczególnie w godzinach nocnych. Ale czy kontrola, która ujawniła nieprawidłowości w jednym z zakładów oznacza, że pyły emitowane są bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i brakowało tylko odpowiednio przedłożonej dokumentacji? Odpowiedzi dotyczące wpływu emisji tych gazów na zdrowie ludzkie pozostała bez odpowiedzi.

Tomasz Szczepanik
Lucyna Jamro
Jolanta Dobek
Klub Radnych
Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej
w RM Gorlice
(MRS)

zdjęcia: fotografia ilustracyjna

V SESJA 2019-02-28

Podczas dzisiejszej sesji złożyłem wniosek w sprawie usprawnienia organizacji ruchu (kliknij tutaj)

Wśród podejmowanych uchwał podczas sesji znalazły się między innymi:

  • sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości przy ul. Strażackiej
  • wyrażenie zgody na zwarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta

Przewodniczący RM zaproponował wprowadzenie uchwały o dietach radnych i przewodniczących zarządów osiedli, Czytaj dalej V SESJA 2019-02-28

INTERPELACJA V SESJA 2019-02-28 USPRAWNIENIE ORGANIZACJI RUCHU

Nawiązując do moich wniosków z dnia 26-01-2017, proszę o zwołanie Komisji Organizacji Ruchu z udziałem przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Powiatowego Zarządu Dróg oraz przedstawicieli odpowiedzialnych za drogi miejskie w sprawie propozycji możliwości wprowadzenia usprawnień i zwiększenia bezpieczeństwa w organizacji ruchu: Czytaj dalej INTERPELACJA V SESJA 2019-02-28 USPRAWNIENIE ORGANIZACJI RUCHU

Niezłomny burmistrz – przykład dla każdego gorliczanina

W niedzielę 27 stycznia obchodziliśmy 63 rocznicę śmierci ks. Bronisława Świeykowskiego. Klub radnych Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej przy Radzie Miasta także włączył się w uroczystości. Wiązankę kwiatów w imieniu Klubu złożyła radna Jolanta Dobek. Przypomnę, że Klub radnych tworzą Tomasz Szczepanik, Lucyna Jamro i Jolanta Dobek.

Przy okazji rocznicy śmierci warto przypomnieć sylwetkę wielkiego gorliczanina, niezłomnego Burmistrza naszej małej Ojczyzny. Czytaj dalej Niezłomny burmistrz – przykład dla każdego gorliczanina

Boże Narodzenie

W tych pięknych dniach
niech ustaną spory, a na Ziemi zapanuje pokój.
Niech Boża Dziecina da nam siłę do codziennych zmagań,
a Nowy Rok przyniesie nam mądrość w podejmowaniu decyzji
i satysfakcję z ich wykonania.

życzy
Radny Rady Miasta Gorlice
Tomasz Szczepanik

Serwis poświęcony wydarzeniom w Gorlicach i pracy w Radzie Miasta