Most imienia Zesłańców Sybiru

W piątek po zaprzysiężeniu udałem się na odsłonięcie obelisku przy ulicy Parkowej. Most na rzece Ropie otrzymał imię Zesłańców Sybiru.

Napis na obelisku brzmi:

„Pamięci setek tysięcy Polaków, ofiar Nieludzkiej Ziemi
w hołdzie Sybirakom spoczywającym na okolicznych cmentarzach”.

Od 25 lat Sybiracy czekali na ich upamiętnienie w przestrzeni publicznej Gorlic. Dobrze, że się doczekali.

Już w czerwcu Rada Miasta uchwaliła nadanie imienia Zesłańców Sybiru dla tego mostu. Na tablicy widnieje data 17 września 2014. Odsłonięcie nastąpiło 28 listopada (dwa dni przed II turą wyborów burmistrza Gorlic). Chcę wierzyć, że nie było możliwości wykonania tego wcześniej ani później.

Tomasz Szczepanik

I SESJA RM 2014-11-28

Prace VII Kadencji Rady Miasta Gorlice ruszyły na dobre.

Złożyłem ślubowanie: „Ja, Tomasz Szczepanik, wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg.”

Wybraliśmy przewodniczącego Rady Miasta Krzysztofa Wrońskiego. Zastępcami zostały wybrane Jolanta Dobek i Mariola Migdar spośród trzech kandydatów, wśród których był także Adam Piechowicz.

Będę pracował w trzech komisjach:
Infrastruktury i Inwestycji;
Oświaty i Kultury;
Rozwoju i Promocji Miasta.

Liczę na współpracę w Radzie – bez podziałów na rządzących i opozycję. Współpraca będzie tylko wtedy trwała, jeśli wszelkie spory i dyskusje merytoryczne doprowadzą do racjonalnych ustaleń na komisjach i innych spotkaniach i odnajdą odzwierciedlenie podczas głosowań.

Wszystkim Radnym życzę takiej pracy, a Mieszkańcom zadowolenia z dokonanego wyboru składu Rady.

Tomasz Szczepanik

Serwis poświęcony wydarzeniom w Gorlicach i pracy w Radzie Miasta