Krasińskiego na pewno w nowej odsłonie w 2017 roku

Po wielu staraniach z mojej strony z przyjemnością mogę poinformować – To już pewne! W dniu 29 grudnia ukazało się pismo na stronie Urzędu Wojewódzkiego, że otrzymaliśmy dofinansowanie na remont ulicy Krasińskiego. Przyjęty w tym samym dniu budżet Miasta Gorlice także zawiera wśród zadań inwestycyjnych to zadanie. Dziękuję wszystkim osobom i podmiotom, które wspierały ta inicjatywę.

Co zostanie wykonane w ramach tej inwestycji:

  • budowa kanalizacji deszczowej,
  • budowa kanalizacji sanitarnej,
  • budowa oświetlenia,
  • zabezpieczenie sieci teletechnicznej i elektrycznej,
  • przebudowa skrzyżowania pomiędzy ul. Krasińskiego i ul. Ogrodową,
  • konstrukcja jezdni, chodników, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów, parkingów w pasie drogowym, nasadzenie zieleni oraz oznakowanie pionowe i poziome.

    Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2 801 609,82 zł – w tym wnioskowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, dotacja wynosi 1 103 044,00 zł oraz dotacja pozyskana od podmiotów zewnętrznych w kwocie 360 000,00 zł.

Przypomnę, że remont ulicy Krasińskiego jest jedną z ważniejszych moich obietnic wyborczych, o którą interpelowałem niemal od początku kadencji (kliknij tutaj).

IMG_20161231_153538IMG_20161231_153126