Kandydaci do Rady Powiatu

KANDYDACI MRS ZG DO RADY POWIATU GORLICKIEGO

OKRĘG WYBORCZY NR 1 – MIASTO GORLICE

1. Eugeniusz Liana – prowadzi własną rmę. Współzałożyciel w 1980 r. NSZZ „Solidarność” na terenie powiatu gorlickiego. W latach 1998 do 2014 radny Rady Miasta Gorlice. Prezes Gorlickiego Klubu Szachowego „KORNUTY” i v-ce Prezes Zarządu Związku Emerytów i Rencistów w Gorlicach.

2. Maria Kuźniarska-Pęczek – radca prawny, 35-letni staż pracy w administracji państwowej i samorządowej, do 2015 roku Sekretarz Miasta Gorlice, obecnie z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Gorlicach.

3. Halina Sendecka – wieloletni pracownik Nadleśnictwa w Zagórzanach na stanowisku głównej księgowej. Aktywny działacz społeczny w Caritas, grupy przy para i św. Jadwigi Królowej w Gorlicach.

4. Sławomir Mrozek – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, magister ekonomii, nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej. Prowadzi działalność społeczną w stowarzyszeniach.

5. Alina Rosół – od 30 lat pracuje w Urzędzie Miejskim w Gorlicach. Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 8. Aktualnie jest ławnikiem Sądu Rejonowego w Gorlicach oraz członkiem Rady Ławniczej.

6. Stanisława Langkafel – emerytka, prowadziła własną działalność gospodarczą. Czynnie działa w Związku Emerytów i Rencistów w Gorlicach.

7. Józef Abram – przez 3 kadencje pełnił funkcje radnego Rady Miasta Gorlice. W latach 1998-2002 był burmistrzem Gorlic. Przez 2 kadencje był radnym Rady Powiatu Gorlickiego. Jest dyrektorem Gorlickiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz koordynatorem wielu projektów.

 

OKRĘG WYBORCZY NR 2 – GMINA GORLICE

1. Marek Bugno – Od 1978 r. pracował w Fabryce Maszyn /Glinik/. Od 1996 r. jest przewodniczącym KM NSZZ / Solidarność/ /Glinik/ w Gorlicach, a od 2012 r. przewodniczący MKK NSZZ /Solidarność/ Grupy Famur w Katowicach. Od 1998 r. do chwili obecnej jest radnym Rady Powiatu, a od trzech kadencji przewodniczącym Rady.

2. Ryszard Guzik – ma 62 lata, żonaty, wykształcenie wyższe, z zawodu nauczyciel. Przez 18 lat był dyrektorem Zespołu Szkół w Zagórzanach. Od 2002 roku do chwili obecnej tj. 4 kadencje jest wójtem gminy Gorlice.

3. Barbara Borowska – ma 54 lata, matka 5 dzieci. Wykształcenie średnie. Większość życia zawodowego związana z byłą Ra nerią Nafty Glimar. Całe swoje życie dzieli między pracę zawodową a rodzinę.

4. Roman Korbicz – ma 41 lat. Instruktor Ośrodka Kultury Gminy Gorlice. Dyrygent orkiestr dętych w Dominikowicach i Brunarach. Prezes Zarządu SPTŁ / Serencza/. Instruktor Grupy mażoretek / Domino/ i Zespołu Folklorystycznego / Beskidy/ w Dominikowicach.

5. Maria Kukla – ma 70 lat, z zawodu nauczyciel, przez 16 lat była dyrektorem Zespołu Szkół w Klęczanach. Długoletnia działaczka LZS. Prezes Stowarzyszenia / Jaskółka/ w Klęczanach.

6. Beata Szymczyk – ma 43 lata, pracownik Urzędu Gminy Gorlice, nadzoruje Wiejski Dom Kultury w Bystrej. Jej pasja to organizacja imprez okolicznościowych i przyjęć weselnych.

 

OKRĘG WYBORCZY NR 3 – GMINA BIECZ

1. Zofia Kamińska – Radna Rady Powiatu Gorlickiego od 1998 roku do chwili obecnej i przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Sitnicy, pedagog i społecznik.

2. Rafał Knybel – prawnik, pracuje w Banku Spółdzielczym w Bieczu. W latach 2014-2018 Radny Rady Powiatu Gorlickiego – przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej i Mienia Powiatu.

3. Elżbieta Samborska – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej. Założyciel i właściciel Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieczu Lege Artis.

4. Franciszek Rachel – dr nauk medycznych, chirurg, urolog, były dyrektor Szpitala Powiatowego w Gorlicach. Przez dwie kadencje zasiadał w Radzie Powiatu Gorlickiego.

5. Maciej Rybczyk – politolog, radny Rady Miejskiej w Bieczu, przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Turystyki, a wcześniej Komisji Rewizyjnej.