Kandydaci do Rady Miasta OKRĘG NR 4

Przedstawiam kandydatów, którzy mają szansę wraz ze mną tworzyć przyszłość Naszego Miasta:

Okręg nr IV (os. Zawodzie)

  1. Mateusz Koszyk

30 lat, wykształcenie wyższe, absolwent administracji i politologii na Uniwersytecie Rzeszowskim, Radny Rady Miasta obecnej kadencji, pracownik biura poselskiego posła na Sejm RP Elżbiety Zielińskiej;

  1. Teresa Igras

61 lat, wykształcenie wyższe ekonomiczne , absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, długoletni pracownik Banku PEKAO SA, pracowała na stanowisku Dyrektora Centrum Korporacji w Nowym Sączu. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, jest Prezesem Stowarzyszenia INICJATYWA w Gorlicach. Doświadczenie zawodowe pragnie wykorzystać w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego Gorlic.

  1. Zofia Sarkowicz

51 lat, mężatka, wykształcenie wyższe, pielęgniarka, oddziałowa na oddziale Okulistycznym w gorlickim szpitalu, działacz Zarządu Związku Pracowników Ochrony Zdrowia;

  1. Danuta Pyznar

34 lata, magister socjologii na Uniwersytecie Jagellońskim, pracownik socjalny i asystent rodziny w instytucjach pomocy społecznej, udziela się wokalnie w chórze Gorlickiego Centrum Kultury Belfersingers;

  1. Andrzej Ludwin

68 lat, technik mechanik, emeryt, pracował w kopalnictwie oraz Polmo Gorlice, prowadził również własną działalność gospodarczą, był członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pod Lodownią oraz członkiem NOT’u;

  1. Małgorzata Michoń

30 lat, mężatka, czworo dzieci, absolwentka szkoły zawodowej kucharz małej gastronomii w Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach, pracownik handlowy, obecnie zajmuje się utrzymaniem domu i wychowaniem dzieci;

  1. Jan Szurek

63 lata, wykształcenie średnie techniczne, prezes Zrzeszenia Handlowców Ziemi Gorlickiej, handlowiec od 1993 r. prowadzący własną działalność gospodarczą;