Kandydaci do Rady Miasta OKRĘG NR 3

Przedstawiam kandydatów, którzy mają szansę wraz ze mną tworzyć przyszłość Naszego Miasta:

Okręg nr III (os. Młodych, Sokół, Krasińskiego)

  1. Tomasz Szczepanik

35 lat, żonaty, troje dzieci, wykształcenie wyższe, absolwent Politechniki Krakowskiej, Radny Rady Miasta obecnej kadencji, Przewodniczący Komisji Statutowej w Radzie Miasta, Dyrektor Szkoły, członek zarządu i prezes Klubu Młodego Nauczyciela oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w latach 2010-2017;

  1. Marian Abram

64 lata Inżynier. Absolwent Politechniki Krakowskiej. Studia podyplomowe z zakresu bhp. Obecnie pracuje jako specjalista ds. bhp. Aktywnie uczestniczę w życiu społecznym angażując się w prace organizacji pozarządowych takich jak

Członek Zarządu Oddziału SIMP w Gorlicach  i Przewodniczący Koła Terenowego SIMP w Gorlicach;

Członek Zarządu Osiedla Nr 5;

Członek Komisji Rewizyjnej Diecezjalnego Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Rzeszowie;

Członek Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich  w Gorlicach– współudział w organizowaniu bezpłatnych Kolonii dla dzieci potrzebujących wsparcia.

Jestem współorganizatorem imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nadal pragnę aktywnie uczestniczyć w rozwoju Miasta Gorlice  i naszego osiedla, oferując własną wiedzę i doświadczenie.

  1. Halina Wantuch

63 lata, rodowita gorliczanka, emerytka, aktywna działaczka w Związku Emerytów i Rencistów w Gorlicach, z wykształcenia handlowiec, wieloletni mistrz produkcji obuwia. Wdowa, matka trójki dorosłych dzieci, babcia sześciorga wnucząt, pasjonatka podróży, kreatywna, aktywna sportowo i optymistycznie podchodząca do życia. Główny cel w radzie: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu seniorów, integracja międzypokoleniowa.

  1. Ewa Hajduk

34 lata, wykształcenie wyższe, absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nauczyciel Przedszkola Niepublicznego Sióstr Felicjanek, mężatka, córka Zuzanna.

  1. Czesław Gębarowski

60 lat, wykształcenie zawodowe, pracownik Kuźni Glinik, operator obróbki skrawaniem, egzamin państwowy do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, wieloletni związkowiec, obecnie przewodniczący  Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Kuźni Glinik, członek Rady Pracowników Kuźni Glinik;