Kandydaci do Rady Miasta OKRĘG NR 2

Przedstawiam kandydatów, którzy mają szansę wraz ze mną tworzyć przyszłość Naszego Miasta:

Okręg nr II (os. Mariampol, Korczak, Górne, Skrzyńskich)

  1. Lucyna Jamro

44 lata, mężatka, dwóch synów, wykształcenie średnie, handlowiec, zastępca kierownika sklepu, radna Rady Miasta obecnej kadencji, przewodnicząca Zarządu Osiedla nr w latach , zaangażowana od lat w sprawy społeczności lokalnej. Losy mieszkańców i naszego Miasta są dla mnie sprawą priorytetową, dlatego podjęłam walkę przeciwko budowie „spalarni”, angażując Towarzystwo na Rzecz Ziemi jako stronę w procedurze odwoławczej. Moimi działaniami doprowadziłam do uchylenia w całości decyzji pozwolenia na budowę spalarni przez Wojewodę Małopolskiego.

  1. Ryszard Piotr Szarowicz

lat 44, wykształcenie średnie – ogólnokształcące, I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kromera, Doświadczenie zawodowe: w trakcie studiów na AGH, które zostały przerwane przez poważną chorobę, pracowałem jako przedstawiciel handlowy firmy kosmetycznej, a później w nocnym kantorze wymiany walut w Krakowie. Po powrocie do Gorlic, po okresie rekonwalescencji, podjąłem pracę w firmie komputerowej na stanowisku handlowca, gdzie pracuję do tej pory. Obecnie jestem w niej odpowiedzialny za prowadzenie Działu Urządzeń Fiskalnych. W między czasie, w okresie powstawania Otwartych Funduszy Emerytalnych pracowałem jako Kierownik Sprzedaży OFE Kredyt Banku, obejmujący swym działaniem okręg gorlicki. Jestem od kilku lat członkiem Zarządu Osiedla nr 9 “Górne”, włączając się aktywnie we wszystkie jego działania, pozyskując na niektóre z nich sponsorów i pomagając w ich organizacji. Wśród wydarzeń w które byłem zaangażowany były wycieczki mieszkańców, spotkania seniorów, dni dziecka, rajd rowerowy, jasełek czy tez mikołajki dla dzieci w których występowałem w głównej roli. W ramach swoich działań w Zarządzie Osiedla przyczyniłem się do ustawienie tablic informacyjnych na ogłoszenia oraz starałem się o wykonanie oświetlenia ulic osiedlowych, składając między innymi w tym temacie w roku 2016 projekt do Budżetu Obywatelskiego, który został uwzględniony w Budżecie Miasta na rok 2017.Z  mojej inicjatywy już od dwóch lat jest organizowany przez Proboszcza Parafii pw. MBNP w Gliniku oraz Dyrektora MZS nr 3 w Gorlicach Konkurs Palm Wielkanocnych, którego jestem głównym koordynatorem. W tym Konkursie prace są oceniane przez profesjonalne Jury, najlepsze z nich otrzymują cenne nagrody i są eksponowane w okresie Wielkanocnym na płycie Rynku Głównego w Gorlicach. Od tego roku również z mojej inicjatywy powstał gorlicki portal internetowy GorliceBike.pl, zajmujący się tematyką rowerowo – turystyczną. W swych działaniach ma on na celu promocję ziemi gorlickiej jako doskonałego terenu do uprawiania turystyki rowerowej oraz promowania aktywnego trybu życia, jakim jest jazda na rowerze. Jestem osobą która nie tylko publikuje tam artykuły, ale też aktywnie jeżdżącą na rowerze i archiwizującą wszystkie przejechane trasy w postaci propozycji wycieczek rowerowych. W ramach Portalu aktywnie włączam się również w organizację imprez rowerowych na naszym terenie, takich jak: Zlot Rowerzystów w Szymbarku w ramach Pikniku Małopolskiego – Szymbarskiego Pikniku Historycznego, I Zlotu Rowerzystów GorliceBike, Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Gorlicach czy też III Rajdu Rowerowego “Do upadłego”. W Radzie Miasta Gorlice oprócz problemów związanych z usunięciem składowiska toksycznych odpadów na byłej rafinerii i zablokowaniem budowy spalarni śmieci w Gorlicach, która w żaden sposób nie wpisuje się w turystyczny charakter naszego regionu oraz swoją mocą przerobową przekracza zapotrzebowanie w energię Gorlic, chciałbym zająć się szeroko rozumianymi problemami komunikacyjnymi miasta. Miedzy innymi mam tu na myśli stworzenie infrastruktury dla rowerzystów która umożliwi im bezpieczne poruszanie się po mieście w ramach już istniejących zasobów komunikacyjnych oraz budowę nowych. Będę wspierał działania mające na celu powstanie kolejnych parkingów w mieście oraz kolejnego mostu na rzece Ropie i drogi, która połączy dzielnicę Zawodzie z osiedlem Zamkowa, w ten sposób rozładowując korki w mieście i pozwalając mieszkańcom osiedla Skrzyńskich, Glinika i Hallera szybko i sprawnie dostać się na Zawodzie by np. dojechać do Szpitala bądź też wyjechać z miasta w kierunku Nowego Sącza. W ramach swych działań będę też dążył do zwiększenia częstotliwości połączeń komunikacji publicznej w mieście w weekendy i święta oraz zwiększenia ilości dzielnic Gorlic do których ona będzie docierać (Skrzyńskich, Glinik, Hallera). W trakcie trwania tej kadencji będę starał się również o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez działania mające na celu rozbudowę obecnej sieci monitoringu miejskiego.

  1. Krzysztof Fejklowicz

Gorliczanin z krwi i kości ,społecznik,lokalny patriota ,zawodowo- handlowiec, ojciec wspaniałej córki..lat  44 Przeciwnik wszelkich inwestycji godzących w interes mieszkańców dzielnicy i miasta, a popierający wszelkie które wpływają na rozwój i rozkwit

  1. Anna Michałowska

lat 37. Z zawodu doradca zawodowy,  specjalistka rynku pracy. Z zamiłowania działaczka społeczna. Zaangażowana w pracę na rzecz kobiet, wspiera Inicjatywy pro kobiece oraz pomoc kobietom w trudnych sytuacjach życiowych.  Członkini zarządu Stowarzyszenia na Rzecz kobiet.

  1. Tomasz Romaszko

44 lata, wyższe ekonomiczne (zarządzanie firmą), od 18 lat działalność gospodarcza na lokalnym rynku, branża ubezpieczenia. Ponad 2 lata w zarządzie klubu GKS Glinik, jako skarbnik- udało się wyprowadzić w tym czasie klub z zapaści finansowej, członek Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Starostwie Powiatowym, przynależność do Gorlickiego Zrzeszenia Handlu i Usług (pełnienie funkcji członka zarządu), obecnie współpraca z biznesmenami w grupie biznesowej BNI Sandecja w Nowym Sączu, licznie wspieram finansowo różne imprezy kulturalno- oświatowe, szkoły, szeroko rozumiany gorlicki sport itp. W związku z doświadczeniem i wykształceniem kierunkowym interesuje mnie działalność w obszarze gorlickiej gospodarki, rynku pracy, jak również sportu.

  1. Stanisław Duran

lat 58, żonaty, dwóch synów, społecznik od wielu lat, związany z chórem Cantores Carvatiani, pracownik firmy FAMUR oddział glinik, w której pełni funkcje specjalisty ds. rozliczeń, wykształcenie średnie, wspierający wszelkie działania społeczne na terenie miasta, człowiek o wielkim sercu działający charytatywnie na rzecz mieszkańców miasta

  1. Maria Czeszyk

Rodowita gliniczanka, w kwiecie wieku – 63 lata, emerytka, z dużym doświadczeniem w pracy publicznej od lat 90-tych, z  wykształcenia i zamiłowania humanistka, kierująca się w swojej działalności KATOLICKĄ NAUKĄ SPOŁECZNĄ. Szczególnie oddana ludziom potrzebującym i z marginesu społecznego, nie znoszę fałszu i obłudy, zwłaszcza u ludzi, których jedynym celem jest pieniądz kosztem, zdrowia i bytu bezbronnych ludzi. Jak wiemy pseudoprzemysłowa nasza dzielnica jest tego przykładem. Mam nadzieję, że nowa rada miasta będzie składała się z takich ludzi, którzy dobro obywateli będą traktowali priorytetowo.