INTERPELACJE XXXIII SESJA 2017-03-30

WNIOSEK O ZMIANĘ ORGANIZACJI RUCHU

Proszę o skierowanie wniosku do odpowiednich zarządców dróg związanego z możliwością poszerzenia jezdni przy ul. Bieckiej na odcinku od zjazdu z ronda w Gliniku do skrzyżowania z ul. Parkową umożliwiającego szybsze włączenie się w ulicę Parkową kierującym się na prawo od ronda. Pas w głównej mierze zajmowany jest przez kierujących się w lewo od ronda, co powoduje utrudnienie wyjazdu z ronda dla tych skręcających w prawo. Proszę również o skierowanie wniosku w sprawie przeniesienia słupów oznakowania pionowego poza chodnik przy ul. Krakowskiej. (np. tak jak zostało to wykonane przy ul. Kościuszki), ze szczególnym uwzględnieniem znaków w okolicy kościoła p.w. Św. Andrzeja Boboli oraz przy skrzyżowaniu ul. Krakowskiej ze Słoneczną. Jednocześnie proszę o zweryfikowanie umieszczenia oznakowania pionowego na chodnikach w całym mieście podczas najbliższego przeglądu dróg miejskich i przebiegających przez Miasto Gorlice. Usytuowanie niektórych slupów znaków drogowych na wąskich chodnikach powoduje realny problem w poruszaniu się po chodniku z wózkiem.

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:

Wystąpiłem do Powiatowego Zarządu Drogowego w sprawie budowy dodatkowego pasa ruchu (prawoskrętu) na łączniku Michalusa i Parkowej oraz zmian w lokalizacji znaków drogowych przy ul. Krakowskiej.

Przegląd oznakowania na ulicach miejskich nastąpi w trakcie pięcioletniego przeglądu ulic pod względem przydatności do użytkowania, który będzie przeprowadzony przez firmę zewnętrzną w II półroczu br. Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z przepisów prawa oznakowanie jest jednym z elementów drogi podlegającym ocenie.

ODPOWIEDŹ Z ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH: