INTERPELACJA XLIX SESJA 2018-05-24 KŁADKA NA STRÓŻOWIANCE W ZŁYM STANIE

Kładka na Stróżowiance w złym stanie:

Uprzejmie proszę w imieniu mieszkańców Osiedla Krasińskiego i Młodych o remont kładki pieszej znajdującej się na potoku Stróżowianka pomiędzy ulicami Słowackiego i Konopnickiej w szczególności polegającej na wymianie podłogi drewnianej oraz poprawieniu połączeń metalowych elementów konstrukcji kładki wraz z odnową estetyczną i zabezpieczeniem przed korozją. Obecny stan kładki może stanowić zagrożenie dla korzystających z niej osób. Proszę również o weryfikację stanu innych kładek pieszych w mieście (jeśli taka ostatnio nie była wykonana) i ewentualną ich poprawę.

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:

W kwietniu został przeprowadzony przegląd techniczny obiektów inżynieryjnych na terenie miasta. Z uwagi na zły stan techniczny w/w obiektu podjąłem decyzję o przeprowadzeniu remontu kładki.

Zostaną także przeprowadzone remonty na innych mostach, kładkach i przepustach, przy czym z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie Miasta będą to drobne naprawy związane z bieżącym utrzymanie tych obiektów.