I SESJA RM 2014-11-28

Prace VII Kadencji Rady Miasta Gorlice ruszyły na dobre.

Złożyłem ślubowanie: „Ja, Tomasz Szczepanik, wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg.”

Wybraliśmy przewodniczącego Rady Miasta Krzysztofa Wrońskiego. Zastępcami zostały wybrane Jolanta Dobek i Mariola Migdar spośród trzech kandydatów, wśród których był także Adam Piechowicz.

Będę pracował w trzech komisjach:
Infrastruktury i Inwestycji;
Oświaty i Kultury;
Rozwoju i Promocji Miasta.

Liczę na współpracę w Radzie – bez podziałów na rządzących i opozycję. Współpraca będzie tylko wtedy trwała, jeśli wszelkie spory i dyskusje merytoryczne doprowadzą do racjonalnych ustaleń na komisjach i innych spotkaniach i odnajdą odzwierciedlenie podczas głosowań.

Wszystkim Radnym życzę takiej pracy, a Mieszkańcom zadowolenia z dokonanego wyboru składu Rady.

Tomasz Szczepanik