Budżet Miasta na rok 2016 na Osiedlu Krasińskiego

Dziś 29 grudnia Rada Miasta Gorlice uchwaliła Uchwałę Budżetową na rok 2016.

Przedstawiam kilka istotnych zadań inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane w 2016 roku na osiedlu Krasińskiego:

  • wykonanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Krasińskiego (budowa kanalizacji deszczowej i rozłączeniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, remont chodników i nawierzchni);
  • remont chodnika pomiędzy Zespołem Szkół nr 4 a budynkiem przy Krasińskiego 7a (w tym roku wykupiono teren od prywatnego właściciela pod remont tego chodnika, gdyż Miasto nie było do tej pory właścicielem tego terenu);
  • wykonanie zadaszenia nad śmietnikami;
  • posadowienie donic przy ulicy Krasińskiego;
  • wykonanie ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Słowackiego w kierunku bloku 7 przy ulicy Krasińskiego;
  • remont nawierzchni ulicy Rzeźniczej;
  • zabezpieczenie przeciwpowodziowe na odcinku od mostu Sybiraków do masarni;
  • rewitalizacja bulwaru nad rzeką Ropą (nowe latarnie i ławki, tablice informacyjne o historii miasta, stoliki do gry w szachy, ping-ponga);
  • siłownia zewnętrzna przy kładce pieszej do Parku;

Uważam, że wspólnymi siłami mieszkańców, zarządów Spółdzielni Krasińskiego i Osiedle Młodych, Zarządu Osiedla nr 12 doprowadziliśmy do zapisania w budżecie na 2016 rok ważnych dla naszego Osiedla inwestycji. Oczywiście brakuje w nim możliwości wykonania remontu ulicy Krasińskiego oraz placu zabaw przy ulicy Słowackiego. Niemniej jednak przygotowanie dokumentacji i złożenie pozwolenia na budowę wymaga czasu i liczę na to, że w 2017 roku rozpocznie się remonto ulicy Krasińskiego. Będę nadal zabiegał także o przywrócenie placu zabaw przy ulicy Słowackiego. Dzięki dobrej współpracy ze Spółdzielnią „Osiedle Młodych” osiągniemy pozytywny efekt satysfakcjonujący mieszkańców a przede wszystkim dający radość dzieciom.

Tomasz Szczepanik